چلسی منینگ در پی دستیابی به کرسی مجلس سنای آمریکا

چلسی منینگ، عامل یکی از بزرگ‌ترین موارد نشت اسناد محرمانه آمریکا، قصد دارد از ایالت مریلند به مجلس سنای ایالات متحده راه پیدا کند.