اراده ایران توسعه روابط با غنا به عنوان کشوری دوست و برادر است/ تهران آماده توسعه همکاری‌های فرهنگی، بهداشتی و درمانی با غنا است

رییس جمهور هنگام دریافت استوارنامه «الحاجی سایوتی یاهایا ایدی» سفیر جدید غنا، گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط و همکاری ها در زمینه های مختلف اقتصادی، علمی و فرهنگی با غنا به عنوان کشوری دوست و برادر است.