بکارگیری همه منابع داخلی و خارجی برای توسعه و رونق کشور ضروری است/ باید به توقعات و نیازهای بحق مردم زلزله زده کرمان رسیدگی شود و این وظیفه شرعی و قانونی ما است/ افتتاح طرحهایی با اعتبار بیش از 10 هزار میلیارد تومان در استان  افتخارآمیز است / مردم و سرمایه های بخش خصوصی می تواند کشور را متحول کند/آمارها نشان می دهد که استان کرمان در مسیر پیشرفت و توسعه است

رییس جمهور افتتاح طرحهایی با اعتبار بیش از 10 هزار میلیارد تومان را در استان  کرمان افتخار آمیز دانست و با تاکید بر اینکه باید با بکارگیری فناوری های نوین کشور را در مسیر توسعه و رونق قرار دهیم، گفت: باید همه منابع داخلی و خارجی را برای توسعه و رونق کشور بکار بگیریم.