تلگرام‌ایکس هم به بازار آمد؛ هر دو اپ تلگرام چندساعت از اپل حذف شدند

تلگرام یک نسخه دیگر از این برنامه پیام‌رسانی را با نام ‘تلگرام ایکس’ عرضه کرده است. کمی بعد از ارائه این برنامه جدید، شرکت اپل هم نسخه جدید و هم نسخه معمول آن را برای ساعاتی از بازار برنامه‌هایش حذف کرد.