کارخانه‌ای که ‘از ۲۰۰۵ شیرخشک‌ آلوده تولید می‌کند’

شرکت فرانسوی تولید کننده محصولات لبنی “لکتلیس” قبول کرده که بخشی از محصولاتش ممکن است بیش از یک دهه به ویروسی آلوده باشد. این شرکت در مرکز اتهام‌های مربوط به توزیع شیرخشک‌های آلوده است.