افراد خلاق‌تر ‘ارتباطات مغزی قوی‌تری دارند’

نتایج یک پژوهش تازه دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که مغز افراد بسیار خلاق در سه ناحیه مشخص که با تولید و تحلیل ایده‌ها سر و کار دارد، دارای ارتباطات بیشتری در مقایسه با مغز افراد کمتر خلاق است.

افراد خلاق‌تر ‘ارتباطات مغزی قوی‌تری دارند’

نتایج یک پژوهش تازه دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که مغز افراد بسیار خلاق در سه ناحیه مشخص که با تولید و تحلیل ایده‌ها سر و کار دارد، دارای ارتباطات بیشتری در مقایسه با مغز افراد کمتر خلاق است.

افراد خلاق‌تر ‘ارتباطات مغزی قوی‌تری دارند’

نتایج یک پژوهش تازه دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که مغز افراد بسیار خلاق در سه ناحیه مشخص که با تولید و تحلیل ایده‌ها سر و کار دارد، دارای ارتباطات بیشتری در مقایسه با مغز افراد کمتر خلاق است.

افغانستان بنای یاد بود برای کشته‌شدگان رسانه‌ها می‌سازد

حکومت افغانستان بنای یاد بود برای خبرنگاران و کارمندان کشته‌شدگان رسانه‌ها می‌سازد. در یک و نیم دهه گذشته، هشتاد خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان کشته شدند و تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۰ خبرنگار در افغانستان کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.