آمریکا بعد از سال ۱۳۴۲ چطور آیت‌الله خمینی را زیر نظر گرفت

بنا بر اسناد آمریکا، بعد از واقعه ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ مقامات آمریکایی با طیف وسیعی از دوستان و دشمنان آیت الله خمینی صحبت می‌کردند تا تصویر بهتری از زندگی، شخصیت و سوابق او به دست بیاورند.