روزنامه‌های کابل: نگرانی از وضعیت اقتصادی و ادامه خشکسالی

روزنامه‌های امروزکابل (سه شنبه، ۲۴ دلو/بهمن) به موضوعات مختلف پرداخته‌اند. خشک سالی و نگرانی مردم، وضعیت نهادهای بزرگ اقتصادی، شمارش معکوس برای انتقال قدرت و آغاز اصلاحات در وزارت کشور از مطالب مهم این روزنامه‌ها هستند.