بازگشایی ۹ گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان

وزارت خارجه تاجیکستان از بازگشایی ۹ گذرگاه مرزی بین این کشور و ازبکستان خبر داد. این تحول در آستانه سفر رسمی شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان صورت می‌گیرد. بعد از درگذشت اسلام کریمف، رئیس جمهوری پیشین ازبکستان، در سپتامبر سال ۲۰۱۶، روابط این کشور با تاجیکستان به طور چشمگیری بهبود یافته است.