عضو بسیج خراسان ‘موسس سایت‌های جعلی بی‌بی‌سی فارسی بوده’

شرکت امنیتی سایبری کلیراسکای، مستقر در اسرائیلی، گزارشی از فعالیت‌های انتشار اخبار جعلی به زبان فارسی منتشر کرده، که مطابق آن یک مقام سازمان بسیج استان خراسان رضوی، در تاسیس وبسایت‌های جعلی مشابه بی‌بی‌سی فارسی نقش داشته است.