والمارت، بزرگترین فروشنده اسلحه آمریکا هم شرط سنی خرید سلاح را افزایش داد

والمارت، بزرگترین سوپرمارکت جهان و کروگر یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکا خواستار افزایش شرط سنی برای خریداران سلاح در آمریکا شده‌اند. والمارت بزرگترین فروشنده سلاح در آمریکا است.