آیا جامعه‌ ایران یک جامعه‌ دینی است؟

یکی از گزاره‌هایی که اسلامگرایان اعم از بنیادگرا یا اصلاح طلب در نفی جدایی دین و دولت و براندازی جمهوری اسلامی مطرح می کنند آن است که جامعه‌ ایران یک جامعه‌ دینی است. فراتر از حفره‌هایی در استدلال دینی بودن جامعه برای رسیدن به ضرورت غیر سکولار بودن اداره‌ جامعه و سیاستگزاری‌ها، این افرادند که دیندار و غیر دیندار می شوند و نه جامعه و کشور و دولت.