ابقای وزرای کار و راه کابینه روحانی در مجلس پس از استیضاح

نمایندگان مجلس با اختلاف تنها دو رای با استیضاح علی ربیعی مخالفت کردند و به او رای اعتماد دادند اما به نسبت آقای آخوندی رای بیشتری آورد.