برای عامل کشتار فلوریدا مجازات اعدام درخواست می شود

مقام های دادستانی در آمریکا به دنبال مجازات اعدام برای فردی هستند که متهم به قتل 17 نفر در دبیرستانی در ایالت فلوریدا در ماه فوریه است. وکلای نیکلاس کروز گفته اند که اگر برای او مجازات مرگ درخواست شود، اقرار به گناه نخواهد کرد.