محمد عطا نور ‘توافق با ارگ’ بر سر والی جدید بلخ را تکذیب کرد

عطامحمد نور می‌گوید توافق بر سر گزارش‌های مربوط به انتخاب والی جدید بلخ صحت ندارد و او تا زمان برآورده نشدن خواسته‌های جمعیت اسلامى افغانستان حاضر به توافق با ارگ نیست. این در حالی است که صبح امروز یک منبع معتبر در ارگ به بی‌بی‌سی گفته بود اسحاق رهگذر به عنوان والی جدید بلخ انتخاب شده است.