بریتانیا ۲۳ دیپلمات روس را اخراج می‌کند

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که این کشور در واکنش به حمله به یک جاسوس سابق روس با سم اعصاب، ۲۳ دیپلمات روسیه را از بریتانیا اخراج می‌کند. روسیه اصرار دارد که هیچ انگیزه‌ای برای هدف گرفتن سرگئی اسکریپال و دخترش نداشته و دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده است.