خلیلی: با طالبان هم‌نظریم که جنگ راه حل نیست

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید در اعلامیه‌های رسمی طالبان و در تبادل نظرهای غیررسمی که انجام شده، مشخص شده که حکومت و آن گروه نقطه مشترکی در قبول “راه حل نبودن جنگ “دارند. وزیر دفاع آمریکا نیز دیروز اعلام کرد نشانه‌هایی از علاقمندی عناصری از گروه طالبان برای صلح دیده شده است.