هشدار تیلرسون در مورد ‘رفتارهای دردسرساز’ روسیه پس از برکناری

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که روز سه شنبه از این پست برکنار شد در بیانیه پایانی اش در مورد “رفتارها و اقدامات دردسرساز” روسیه هشدار داده است. او در این بیانیه از آقای ترامپ یا سیاست هایش تمجید نکرد.