یک ساخت سیاسی سکولار باید با روحانیت شیعه چه کند؟

روحانیت در حساس‌ترین دوره حیات خود قرار دارد. چهار دهه حکم‌رانی بر سرزمینی پهناور و ثروتمند با وعده‌های مادی و معنوی آیت‌الله خمینی آغاز شد و سال به سال ایران را در بحران‌های فزون‌تری فرو برد. سازمان روحانیت در یک ایران لیبرال و سکولار بیش‌تر بدل به یک کهنه‌نهاد معرفتی می‌شود و حق حضور اجتماعی‌اش با دیگر ادیان و مذاهب برابر نشانده خواهد شد و رانت سیاسی ناشی از انقلاب پنجاه و هفت نیز پایان می‌پذیرد.