حمله ترامپ به برنامه حفاظت از مهاجرانی که در کودکی به آمریکا آمده اند

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مخالفت خود با اعطای موقعیت قانونی به صدها هزار مهاجر بدون مدرک که به عنوان کودک به آمریکا آورده شده اند را ابراز کرده است.