سناتور جمهوری‌خواه: خروج آمریکا از سوریه فاجعه خواهد بود

لیندسی گراهام یکی از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه هشدار داد که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به معنی قدرت گرفتن دوباره داعش و افزایش نفوذ ایران در سوریه خواهد بود. آقای گراهام که عضو کمیسیون نظامی سنای آمریکا است این کار را “بدترین تصمیم” و “فاجعه پیش رو” توصیف کرد.