جلسه سئوال نمایندگان پارلمان بریتانیا از ترزا می درباره حمله به سوریه

نمایندگان پارلمان بریتانیا، امروز دوشنبه (۲۷ فروردین/ ۱۶ آوریل) در جلسه‌ای از ترزا می، نخست وزیر این کشور درباره مشارکت نظامی لندن در حمله موشکی اخیر به سوریه توضیح خواهند خواست. احزاب مخالف در بریتانیا گفته‌اند نمایندگان پارلمان باید پیش از پیوستن این کشور به آمریکا و فرانسه در این اقدام نظامی باید مورد مشاوره قرار می‌گرفتند.