رئیس بانک مرکزی ایران: قصد حذف و تعطیلی صرافی‌ها را نداریم

ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی ایران امروز صرافی‌های مجاز را “همکاران نظام بانکی” خوانده است. او گفته: “تا اطلاع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافی‌ها در نظر گرفته شده؛ که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است.”