نگرانی از ‘عدم آگاهی مردم’ از روند ثبت نام رای‌دهندگان در افغانستان

دو روز پس از آغاز ثبت نام رای دهندگان در افغانستان، فیفا یکی از نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گوید مردم از این روند آگاهی لازم ندارند و حضور آنها بویژه زنان در این روند خیلی کم‌رنگ بوده است.