کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ایران را ترک کرد

محمود صادقی، نماینده مجلس ایران در توییتر خود نوشت یک منبع موثق به او گفته که کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، ایران را ترک کرده است. در پی بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست در بهمن ماه اخباری از بازداشت کاوه مدنی منتشر شده بود.