بهترین سن برای یادگرفتن زبان خارجی ‘کودکی’ است

یک تحقیق آنلاین نشان می دهد که برای تسلط پیدا کردن به یک زبان خارجی محدودیت سنی وجود دارد. بر اساس همین تحقیق اگر شما می‌خواهید برای مثال دستور زبان انگلیسی را مانند یک شخص انگلیسی زبان، یاد بگیرید، بهتر است قبل از ده سالگی آموختن را شروع کنید. اما گروهی هم این نتیجه‌گیری را مورد تردید قرار داده‌اند.