عفو بین‌الملل خواستار توقف اعدام رامین حسین پناهی شد

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل از مقام های ایرانی خواسته است برنامه اعدام رامین حسین پناهی، مرد ۲۳ ساله کرد، که قرار است روز پنجشنبه اعدام شود را متوقف کنند.