زندگی در حويجه عراق شش ماه پس از آزادی از دست داعش

عراق در حالى دارد براى انتخابات آماده مى‌شود كه بخش‌هاى زيادى از اين كشور در جریان چهار سال جنگ با داعش ويران شده.