شورشیان سوریه آخرین پایگاه تحت محاصره خود را ترک می کنند

طرح تخلیه پیشنهادی سوریه راه را برای کنترل مرکز سوریه به دست نیروهای حامی بشار اسد باز کرده است. به گفته مردم محلی منطقه تحت محاصره که شهر رستان را در بر می‌گیرد پیش از این توافق هدف حملات سنگین هوایی نیروهای روسیه قرار داشت.