میشل لاینز؛ زنی که شاهد سیصد اعدام بود

ایالت تکزاس آمریکا بیشترین شمار اعدام را در آمریکا دارد. یکی از کسانی که در هجده سال گذشته شاهد سیصد اعدام بوده است میشل لاینز است. او اخیرا در گفتگو با بی‌بی‌سی از خاطرات خود گفت.