بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

رئیس‌ جمهور با حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران، از بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید کرد.