برجام از ۱+۵ ، یک را از دست داده است/به وزارت خارجه دستور داده ام در زمانی کوتاه مذاکرات با پنج کشور دیگر را انجام دهد/ اگر اهداف ایران را سایر طرفها تامین کنند، برجام برجا خواهد ماند/ مردم هیچ نگرانی نداشته باشند؛ از مدتها پیش می دانستیم ترامپ قابل اعتماد نیست/ به سازمان انرژی اتمی دستور داده ام در صورت نیاز برای غنی سازی صنعتی بدون محدودیت آماده باشند/ کار ترامپ جنگ روانی و فشار اقتصادی بود؛ ملت ایران از امشب متحدتر است/ خوشحالم که شر یک موجود مزاحم از برجام‌کم شده است

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر اهداف ایران را سایر طرفها تامین کنند، برجام برجا خواهد ماند، تاکید کرد: مردم هیچ نگرانی نداشته باشند؛ از مدتها پیش می دانستیم ترامپ قابل اعتماد نیست.