دادستان کل ایران: مسئولیت انسداد تلگرام را به رهبری منتسب نکنید

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران گفته است قوه قضائیه مسئولیت فیلتر کردن تلگرام را می‌پذیرد و انتساب آن به رهبر ایران “به هیچ وجه صحیح نیست.” هفته پیش در پی مسدود شدن تلگرام حسن روحانی، رئیس جمهور ایران گفته بود دولت او پیام رسان تلگرام را در ایران فیلتر نکرده و با مسدود کردن آن مخالف بوده است.