صنعت نفت صنعتی راهبردی و دارای جایگاه ویژه است / تولیدات با کیفیت داخلی، امید ، نشاط و غرور ملی ایجاد می‌کند/ اساس سیاست دولت تعامل سازنده ، موثر و برد – برد با دنیا است/ حفاظت و استفاده بهینه و فناورانه از منابع انرژی ضروری است/ چهلمین سالگرد انقلاب را با شکوهتر جشن خواهیم گرفت/ دولت پشتیبان طرح های جدید صنعت نفت، خود اتکایی و افزایش تولید داخلی است/تصمیم دولت حمایت و خریداری جنس با کیفیت ایرانی است

رئیس جمهور، حمایت و خریداری جنس با کیفیت ایرانی را تصمیم دولت برشمرد و با تاکید بر اینکه “برتری کالاهای ایرانی در رقابت جهانی افتخار ملی است”، اظهارداشت: دولت پشتیبان طرح های جدید صنعت نفت، خود اتکایی و افزایش تولید داخلی است.