گزینه‌های پیش روی ایران پس از خروج آمریکا از برجام چیست؟

اگر یک کشور یا گروهی از کشورها عضو دیگری را متهم کنند که تعهداتش را اجرا نکرده، ساز و کاری در برجام برای حل اختلاف پیش بینی شده است. این گزینه‌ها کدامند؟