باید در برابر یکجانبه گرایی دولت آمریکا ایستادگی کنیم/ برای ایران استفاده‌کامل از منافع برجام مهم است؛ اروپا فرصت کوتاهی دارد تا خروج آمریکا از برجام را جبران‌کند/ تاکید بر استفاده از پول ملی، گسترش تجارت ترجیحی و توسعه روابط بانکی دو کشور

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ایستادگی در برابر یکجانبه گرایی دولت آمریکا، اظهار داشت: آمریکایی‌ها باید بدانند که به راحتی و بدون پرداخت هزینه نمی‌توانند از توافقات و تعهدات بین المللی خود خارج شوند.