تهران از گسترش بیش از پیش روابط با برلین استقبال می کند/ منافع تهران در برجام باید دقیق تضمین شود/ اروپا در فرصت محدود چگونگی تضمین حفظ منافع ایران در برجام را مشخص کند/ خروج یکجانبه آمریکا از برجام خلاف مقررات بین المللی، ناپخته و خارج از عرف است/ ایران به هیچ وجه از ایجاد تنش جدید در منطقه استقبال نمی کند

رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر اینکه “منافع تهران در برجام باید به طور دقیق و صریح، مشخص و تضمین شود”؛ از اتحادیه اروپایی و بویژه آلمان، فرانسه و انگلستان خواست در فرصت محدود، موضع قاطع خود را درباره چگونگی تامین و تضمین منافع ایران در برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق، اعلام کنند.