زودپزهای تولید افغانستان به کشورهای دیگر ‘صادر می‌شود’

زودپز که در افغانستان به آن “دیگ بخار” می‌گویند و به “سلطان آشپزخانه” برای افغانها شهرت دارد، اکنون راهش را به کشورهای منطقه باز کرده‌است. فعالیت کارخانه‌های تولید دیگ بخار این کشور را از واردات آن بی‌نیاز کرده و افغانستان توانسته حدود ۳۰ درصد تولیداتش را به بازارهای کشورهای منطقه صادر کند.