انتخابات عراق: آیا ایران برنده واقعی این انتخابات خواهد بود؟

برای اولین بار از سال ۲۰۰۳ که نیروهای تحت رهبری آمریکا بعد از هجوم به عراق صدام حسین را سرنگون کردند بار دیگر جشنواره بهاری سنتی موصل برگزار شد.