بحران در مرکز دائرة‌المعارف‌ بزرگ اسلامی: کمبود بودجه یا سوء مدیریت؟

در روزهای اخیر درباره وضعیت و سرنوشت مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، که پژوهشگران و استادان معروفی در آنجا کار می‌کنند، اخباری در رسانه‌های ایران منتشر شده است.