تجربه مردی که تا ۳۷ سالگی سکس نداشته است

جوزف که تا ۳۷ سالگی با هیچ زنی رابطه جنسی نداشته است از زندگی خود می‌گوید. او عصبانی نیست اما حالا افسوس می‌خورد و به کسانی که در چنین موقعیتی هستند توصیه می‌کند که این مساله را جدی بگیرند و تمایل خود را سرکوب نکنند.