‘تن فروشی از مهمترین عوامل ایدز’ در افغانستان

وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که “تن فروشی” و اعتیاد به مواد مخدر دو عامل اصلی انتقال ویروس اچ‌آی‌وی در این کشور است. این وزارت برای مبارزه با این بیماری برنامه آگاهی دهی را آغاز کرده و این بار از عالمان دین خواسته است در این مورد تبلیغ کنند.