دهکده تفریحی که گردانندگانش جاسوسان اسرائیل بودند

عروس، دهکده‌ای در صحرای سودان و در کنار دریای سرخ، زمانی تفریحگاه ساحلی بود که گردشگران زیادی را به سوی خود می‌کشاند. این مقصد جذاب اما در واقع پایگاهی بود برای مأموریت سری جاسوسان اسرائیلی.