مراکز رای گیری در عراق بسته شد

مراکز رای‌گیری برای انتخابات پارلمانی عراق بسته شده است. این اولین انتخابات پارلمانی در عراق پس از شکست دادن گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در این کشور بود. پس از اعلام نتایج انتخابات، احزاب و گروه‌ها ۹۰ روز برای تشکیل دولت فرصت خواهند داشت.