مقام قضایی ایران: فیلتر تلگرام قطعی و دائمی است

عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل ایران و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته است فیلتر پیامرسان تلگرام در ایران “قطعی و دائمی” است.