کره شمالی در حضور خبرنگاران سایت هسته‌ای خود را نابود می‌کند

کره شمالی از کارشناسان امنیتی و رسانه‌های بین‌المللی دعوت کرده که در مراسمی سه روزه شاهد تخریب محل آزمایش‌های هسته‌ای این کشور باشند. این مراسم کم‌تر از دو هفته دیگر برگزار می‌شود در حالی که قرار است رهبران کره شمالی و آمریکا بزودی دیدار کنند.