چقدر سحرخیز باش تا کامروا باشی باعث سلامتی می‌شود؟

تحقیقات نشان می‌دهد که احتمال بیماری در افراد شب زنده دار بیشتر است اما آیا همه ما برای حفظ سلامت باید سحرخیز باشیم؟ برخی کارشناسان می‌گویند این که چه وقت می‌خوابیم و چه وقت بیدار می‌شویم فقط به عادت یا نظم ربطی ندارد بلکه ساعت بیولوژیک بدن بر آن تاثیر مستقیم دارد.