افزایش قیمت خودرو؛ اما و اگرها درباره آینده خودروسازان خارجی در ایران

خروج آمریکا از توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهانی با ایران سناریوهای مختلفی را درباره ادامه حضور خودروسازان خارجی در ایران با توجه به مشکلات احتمالی پیش رو مطرح کرده است. یکی از اعضای اتاق بازرگانی می‌گوید بعد از خروج آمریکا از برجام قرارداد با خودروسازان اروپایی پا برجا می‌ماند “اما ممکن است مشکلات نقل و انتقالات ارزی و مسائل مالی تشدید شود.”