ظریف درباره افتتاح سفارت آمریکا در بیت‌المقدس: روز شرم آوری است

مقام های ایرانی به افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس واکنش منفی نشان و درباره تبعات این تصمیم هشدار داده‌اند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز را “روز بسیار شرم آوری” برای آمریکا، اسرائیل و “همدستان عرب” آنها توصیف کرده است.