مارگو کیدر هنرپیشه سوپرمن درگذشت

مارگو کیدر هنرپیشه کانادایی-آمریکایی که بیش از هر چیز به خاطر نقش خود به عنوان “لوئیس لین” در فیلم سوپرمن معروف بود در سن ۶۹ سالگی درگذشته است.